Vormtoleranties

Onderstaande onderwerpen komen aan bod bij de vormtoleranties:

 • Rechtheid
 • Vlakheid
 • Rondheid
 • Cilindriciteit
 • Profielzuiverheid van een lijn
 • Profielzuiverheid van een vlak

 

 

Onderstaande onderwerpen komen aan bod bij de richtingstoleranties:

 • Evenwijdigheid
 • Haaksheid
 • Hoekzuiverheid

Onderstaande onderwerpen komen aan bod bij de plaatstoleranties

 • Plaatszuiverheid
 • Concentriciteit en co- axialiteit
 • symmetrie

Onderstaande onderwerpen komen aan bod bij de slagtoleranties

 • Circulaire slag
 • Totale slag

Bij deze onderwerpen worden er ook meetopdrachten uitgevoerd. Dit kan gebeuren met behulp van tekeningen waarmee uw medewerker regelmatig mee werkt.  De cursisten maken gebruik van meetopstellingen, waarmee ze zelf aan de slag gaan.